Zůstaňte po škole - Chata Stará škola

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00829

Celkové způsobilé výdaje: 4 269 079,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 31. leden 2013

Popis projektu

Předmětem projektu je rozvoj a obnova infrastruktury aktivní formy cestovního ruchu včetně vybudování vybavenosti v oblasti ubytování, sportu a rekreace. Předmětem projektu je modernizace a rozšíření (zvětšení kapacity) ubytovacích služeb a zřízení stravovacích a doplňkových služeb v Chatě Stará škola v Kunčicích u Starého Města. Projekt je zaměřen na zvýšení standardu a kvality poskytovaných služeb.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území pro rozvoj cestovního ruchu. Předmětem projektu jsou
aktivity, které povedou k realizaci následujících specifických cílů:
- vybudování nové ubytovací kapacity
- zvýšení kvality stávající ubytovací kapacity
- vytvoření nové služby: stravování
- vytvoření nové služby: sauna
- vytvoření nové služby: dětské hřiště
- vyvoření nové služby: skiservis
- vytvoření nové služby: půjčovna sportovních potřeb

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Jan Varner

IČ: 75664241

Ulice: Staré Město 26

Město: Staré Město

PSČ: 78832

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberoveá, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332