Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji II

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00914

Celkové způsobilé výdaje: 4 088 500,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2010 až 29. červenec 2011

Popis projektu

Cílem projektu „Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji II“ je rozšíření jednotného systému dopravního značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji o dalších 20 vybraných turistických atraktivit. Projekt navazuje na první etapu projektu dokončenou v roce 2007, v rámci které bylo označeno 15 nejvýznamnějších turistických cílů.

V rámci realizace projektu bude vyrobeno a následně v terénu osazeno cca 60 ks dopravních značek č. IS 23 (velká značka s logem turistického cíle) a  cca 132 dopravních značek č. IS 24b (směrové značky s piktogramy).

Cíle projektu

Všeobecným cílem projektu Olomouckého kraje je podpora udržitelného rozvoje regionu, formou zvýšení atraktivity a image regionu a zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, včetně dostupnosti informací. Cílem realizace projektu je zvýšení návštěvnosti obou turistických regionů Olomouckého kraje: Jeseníků a Střední Morava, a zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků regionu. Realizací projektu rovněž dojde i zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k úspoře času turistů a návštěvníků k cestě za vybraným kulturním a turistickým cílem.

Průběh

10-12/2009 - výběr zpracovatele PD vč. uzavření smlouvy o dílo
12/2009-02/2010 - zpracování PD
03-07/2010 - schvalování PD příslušnými orgány, vydání stanovení dopravního značení
09-11/2010 - výběr realizátora značení
12/2010-05/2011 - výroba znační a jeho osazení v terénu
Výsledky: označení 20 nových kulturních a turistických cílů dopravním značením pomocí dopravních značek IS 23 a IS 24: Zámek Plumlov, Zámek Tovačov, Mladečské jeskyně, Lázně Teplice nad Bečvou, Lázně Slatinice, Arboretum Bílá Lhota, Svatý Kopeček, Poutní chrám Očišťování Panny Marie Dub nad Moravou, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum Prostějovska v Prostějově, Hrad Kolštejn, Jeskyně Na Špičáku, Lázně Velké Losiny, Lázně Dolní Lipová, Lázně Bludov, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, Zlatorudné mlýny Zlaté Hory, Poutní místo Panny Marie Pomocné Zlaté Hory, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vlastivědné muzeum Šumperk.
Doznačení 9 cílů označených v první etapě:
Zámek a ruční papírna Velké Losiny, lázně Jeseník, Jeskyně na Pomezí, Hrad helfštýn, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Zoo Olomouc, MPR Olomouc

Realizátor projektu

Název: Olomoucký kraj

IČ: 60609460

Ulice: Jeremenkova 1191/40a

Město: Olomouc

PSČ: 77900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Radka Pluskalová, r.pluskalova@kr-olomoucky_cz, tel.: 585 508 652

WWW: http://www.kr-olomoucky.cz