Zkvalitnění služeb a dobudování doprovodné infrastruktury areálu golfového hřiště Dolany - Véska

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00688

Celkové způsobilé výdaje: 124 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 15. listopad 2010 až 31. březen 2012

Popis projektu

Projekt je určen pro širokou veřejnost. V uplynulých letech došlo ze strany žadatele k vybudování vlastního golfového hřiště, a to mistrovského 18 jamkového a veřejného 9 jamkového.Současně zde funguje golfová akademie (škola golfu) otevřená široké veřejnosti a cvičné odpalovací plochy. Byla vybudována malá klubovna.
Veškerému tomuto sportovnímu zařízení chybí zázemí sociální, infrastrukturní, společenské, ubytovací a stravovací - pro klientelu; pro provoz pak prostory technické. Realizací projektu dojde k vybudování tohoto nezbytného zázemí tak, aby areál jako celek poskytovalo komplexní služby svým klientům a ostatním návštěvníkům na požadované úrovni. Bude vybudováno: nová klubovna, pokoje pro 21 osob, restaurace pro 116 osob-zde alternativně školící prostory, parkoviště, vnitroareálové komunikace, mechanizační hala pro skladování techniky, surovin a materiálů.
Plánované aktivity bude realizovat i provozovat žadatel, jen restaurace bude pronajata.Dosažení cíle investice + dotace.

Cíle projektu

Vytvoření uceleného komplexu standardních služeb poskytovaných moderním vyspělým golfovým areálem v
rámci rozvoje cestovního ruchu regionu - v oblasti sportu a rekreace. Zajistit podmínky pro zvýšení návštěvnosti areálu (po prvním roce provozu na dvojnásobnou), potažmo celého Olomouckého kraje s ohledem na blízkost krajského města i zvýšení prestiže Olomouce samotné, jakožto historické destinace a její následné udržení v dlouhodobém časovém horizontu. Přispět k naplnění cílů operačního programu kvalitním projektem, který se
bude podílet na rozvoji golfového sportu a turistiky vůbec a posílí svou existencí pozitivní hospodářský rozvoj regionu.
Obecně je v celosvětovém kontextu, potažmo i evropském, vnímána skutečnost, že prestiž a atraktivita lokality města v těsné blízkosti golfového areálu se standardním provozem - nebývale narůstá. S tím pak souvisí ekonomický a sociální rozvoj oblasti
Základní cílové skupiny, pro něž je projekt realizován:
1) hráči golfu - členové GCOL (Golfový club Olomouc)
2) hráči golfu ostatní, hosté
3) doprovod hráčů
4) účastníci incentivní a kongresové turistiky
5) turisté a návštěvníci Olomouckého regionu
6) obyvatelé regionu mající zájem jednak o golfový sport, jednak o nabízené doprovodné služby (Olomouc a nejbližší okolí)

Průběh

Pro realizaci projektu bylo vydáno územní rozhodnutí, byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a toto již bylo pravomocně taktéž vydáno. Projekt je tedy zcela připraven k realizaci.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
IČ : 75087057
Právní forma : Zájmové sdružení práv. osob

Realizátor projektu

Název: GOLF AREA a.s.

IČ: 25831577

Ulice: 17. listopadu 43

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jan Kalabis, jan@kalabis_cz, tel.: 602715172