Zkvalitnění krizové infrastruktury obce Písečná

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01134

Celkové způsobilé výdaje: 6 814 399,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červen 2008 až 31. květen 2012

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalých drobných provozoven na novou moderní hasičskou zbrojnici v obci Písečná. Projekt umožní zásadním způsobem zlepšení akceschopnosti a efektivnosti zásahů jednotky SDH v obci Písečná, modernizaci výjezdového stanoviště a technického vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. Předkládaný projekt navíc přinese zlepšení kvality života místního obyvatelstva a značné zvýšení bezpečnosti, minimalizaci dopadů při krizových situacích tedy menší škody na majetku i životech místního obyvatelstva, zkvalitnění služeb obce. Při jednotce SDH navíc působí v obci i kolektiv mladých hasičů. Realizace předkládaného projektu tedy přinese i zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality podmínek a prostředí pro činnost jednotky SDH a tedy k zvýšení její akceschopnosti a zároveň zkvalitnění prevence rizik, zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci krizových situací.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a kvality života v obci Písečná prostřednictvím investice do
infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. Specifickým cílem projektu je rekonstrukce objektů
bývalých drobných provozoven na novou, moderní hasičskou zbrojnici - dostatečně kvalitní a bezpečné zázemí
pro členy jednotky SDH a volnočasové aktivity dospělých, dětí a mládeže z řad všech věkových skupin a
sociálních vrstev obyvatelstva obce. Navrhovaný projekt řeší modernizaci, stavební úpravy objektů sloužících
integrovanému záchrannému systému. V neposlední řadě je cílem předkládaného projektu snaha o rozvoj obce,
zlepšení životních podmínek obyvatel, zvýšení bezpečnosti obyvatel obce v rámci krizových situací, zvýšení
akceschopnosti JSDH, zvýšení kvality podmínek a prostředí pro činnost JSDH, zkvalitnění prevence rizik.

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Sbor dobrovolných hasičů Písečná, IČO: 646 31 851

Realizátor projektu

Název: Obec Písečná

IČ: 00303160

Ulice: Písečná 123

Město: Písečná

PSČ: 790 82

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332