Zázemí pro sportovně-kulturní činnosti v obci Hřivínův Újezd

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01217

Celkové způsobilé výdaje: 12 776 724,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červen 2011 až 30. květen 2012

Popis projektu

Výstavba sportovně - kulturního areálu byla zahájena v 70. letech minulého století a to objektem víceúčelový objekt, travnaté hřiště, asfaltová plocha a pódium. Z finančních důvodů dosud byl v objektu zprovozněno pouze 1. podlaží, kde fungují šatny a pohostinství. Další dvě podlaží jsou nevyužité a chátrají. Cílem žadatele je provést rekonstrukci objektu a venkovních prvků, tak aby vznikl plnohodnotný sportovně - kulturní areál sloužící obyvatelům obce a a dalších spádových obcí.Areál nyní je využíván pro jednorázové kulturní a sportovní akce o návštěvnosti 4540 osob/rok a pravidelně je využíván 3 spolky (2 x SDH, 1 x TJ). V rámci dotazníkového šetření vyplynulo, že všechny spolky v současnosti nemají dostatečné klubové zázemí. Navržené představené řešení (realizace projektu), dané nedostatky odstraňují. Realizací projektu se přesunou aktivity z prostor obecního úřadu, zvýší se počet jednorázových akcí (min. o 10 akcí, což je 3910 osob) a pravidelná návštěvnost se navýší o 1000 osob /rok. V případě nerealizace projektu bude na základě rozhodnutí stavebního úřadu objekt uzavřen a stávající kulturní a sportovní aktivity provozované budou zrušeny, případně spolkové aktivity budou využívat pouze hřiště bez zázemí.Na projekt je připravena projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu s rozčleněním na výdajezpůsobilé a nezpůsobilé (pohostinství, bowling, část společných prostor). Žadatel má připraven realizační tým, který je složen: vedoucího týmu, ekonoma, stavebního technika, projektového manažera. Žadatel má připraveny finanční prostředky na spolufinancování části způsobilých výdajů a na nezpůsobilé výdaje. Byl proveden dotazníkový průzkum sledující současné a budoucí využitelnosti areálu.

Cíle projektu

Vybudovat komplexní sportovně kulturní areál, který bude plně sloužit volnočasovým klubům,obyvatelům Hřivínova Újezdu, Kaňovic a spádových obcí.

Průběh

Realizací projektu bude provedena rekonstrukce a přístavba sportovně - kulturního areálu Hřivínův Újezd.
Proběhne rekonstrukce prostor víceúčelového objektu, kde vznikne spolková místnost, sociální zázemí se
sprchama pro sportovní kluby, krytá cvičebna se zázemím a skladové prostory. Současně projektem se provede rekonstrukce a dostavba kulturního zázemí (přístavba WC pro veřejné venkovní akce,rekonstrukce pódia a novostavba letní terasy pro kulturní akce). Dále bude dobudováno venkovní sportovní zázemí (novostavba kryté sportovní tribuny a rekonstrukce zpevněného povrchu na víceúčelové hřiště).
Víceúčelový objekt a spolkové zázemí je určeno pro spolkové kluby a obyvatele z obcí Hřivínův Újezd a
Kaňovice. Venkovní zázemí pro kulturní a sportovní akce bude sloužit také spádovým obcím Dobrkovice, Velký Ořechov a Doubravy. Doplňkové využití spolkové místnosti v objektu bude podnájem podnikatelským subjektům na školení. Mimo projekt je řešena rekonstrukce restaurace a výstavba bowlingu.

Mezinárodní spolupráce

nebude realizována

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: OBEC HŘIVÍNŮV ÚJEZD

IČ: 00283983

Ulice: Hřivínův Újezd 50

Město: Hřivínův Újezd

PSČ: 763 07

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Josef Pospíšil, starosta, starosta@hrivinuvujezd_cz, tel.: +420724179344

WWW: http://www.hrivinuvujezd.cz