Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p.R.

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01021

Celkové způsobilé výdaje: 2 857 273,30 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2008 až 30. prosinec 2011

Popis projektu

 

 

Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R. je projekt, jehož předmětem je komplexní rekonstrukce autobusové zastávky Horní Paseky, Křížek ve směru Frenštát pod Radhoštěm. Současná podoba zastávky se skládá pouze z informační tabule s odjezdy autobusů.

V rámci projektu dojde k výstavbě nového přístřešku autobusové zastávky. Spolu s ní se vybuduje i autobusový záliv, který zajistí, aby autobus nenarušoval provoz na silnici I/58 a zvýší bezpečnost cestujících. Dále se postaví chodník  po celé délce zálivu, ze kterého cestující nastoupí do autobusu. V blízkosti zastávky se vytvoří přechod pro chodce a osvětlení autobusové zastávky i přechodu.  Celý prostor bude řešen jako bezbariérový.

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexně zrekonstruovat autobusovou zastávku v městské části Rožnova pod Radhoštěm - Horní Paseky, na silnici první třídy č. 58. Komplexní rekonstrukce zahrnuje vybudování nového samostatného zálivu pro autobus, chodníku a přístřešku. Přístřešek je projektován s osvětlením. Do neuznatelných výdajů projektu jsou zahrnuty i výdaje na vybudování přechodu pro chodce, který je také osvětlen. Celý projekt je projektován bezbariérově.
Realizací projektu dojde ke:
- zvýšení bezpečnosti cestujících a snížení nehodovosti v daném úseku,
- zvýšení komfortu cestujících (díky novému chodníku a přístřešku),
- zlepšení plynulosti dopravy na silnici I. třídy č. 58 (díky samostatnému zálivu pro autobus),
- zvýšení atraktivity města, prostřednictvím zvýšení atraktivity veřejné dopravy.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu neprobíhá mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

Ulice: Masarykovo náměstí 128

Město: Rožnov pod Radhoštěm

PSČ: 75661

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Iveta Holá, hola.opr@roznov_cz, tel.: 571661109

WWW: http://www.roznov.cz