Základní škola Bratrství bez bariér

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00903

Celkové způsobilé výdaje: 2 580 900,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2010 až 30. duben 2011

Popis projektu

Projekt řeší Základní školu Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem ve třech úrovních bezbariérového přístupu k: výuce cizích jazyků z hlediska využívání moderních technologií a netradičních přístupů, k výuce informatiky z hlediska využití informačních a komunikačních technologií (dále IKT) a k bariérám omezujícím pohyb a orientaci po budově školy.
Projekt řeší zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím vytvoření nové multimediální jazykové učebny, která bude vybavena moderními informačními a komunikačními technologiemi. Dále pak zkvalitnění výuky informatiky prostřednictvím využití IKT ve dvou modernizovaných učebnách. V rámci stavebních úprav bude provedeno odhlučnění dvou učeben. V neposlední řadě řeší projekt bezbariérový přístup a orientaci po budově školy zakoupením schodolezu pro osoby se zdravotním fyzickým postižením.

 

Cíle projektu

Projekt řeší Základní školu Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem ve třech úrovních bezbariérového přístupu k:
Úroveň 1: bezbariérový přístup k výuce cizích jazyků z hlediska využívání moderních technologií a netradičních přístupů
Úroveň 2: bezbariérový přístup k výuce informatiky z hlediska využití informačních a komunikačních technologií (IKT)
Úroveň 3: bezbariérový přístup k bariérám omezujícím pohyb a orientaci po budově školy.
Cílem projektu je umožnit cílové skupině bezbariérový přístup ve všech třech výše zmíněných úrovních prostřednictvím rozvoje vzdělávací infrastruktury a zkvalitnění výuky.

Průběh

Projekt v realizaci.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu nevznikla mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 287113

Ulice: Masarykovo náměstí 137

Město: Bystřice pod Hostýnem

PSČ: 768 61

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Bc. Gabriela Mikešková, mikeskova@mubph_cz, tel.: +420 773 655 656

WWW: http://www.mubph.cz