Zábavné muzeum Jeseníky

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/33.01725

Celkové způsobilé výdaje: 11 682 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. červenec 2012 až 14. srpen 2015

Popis projektu

V rámci projektu dojde k  rekonstrukci venkovské usedlosti a vybudování unikátního zábavného muzea s expozicemi se stěžejním tématem Jeseníky. Půjde o muzeum, kde bude hrát hlavní roli zábava a poznávání Jeseníků, a to interaktivní, hravou formou. Muzea tohoto typu jsou běžná například v Alpách, kde žadatel čerpal inspiraci. Nejdůležitějším prvkem tedy bude kreativní pojetí dílčích expozic tak, aby formou zábavy a interaktivity nabízely vzdělávání a poznání. V muzeu je také počítáno s venkovními hracími prvky a tzv. vodním dětskýmhřištěm.

Důvody realizace projektu:- potřeba vybudování unikátního, zábavně-vzdělávacího produktu pro děti- nutnost rekonstrukce venkovského statku v centru lázeňské obce, který nyní   chátrá- potřeba venkovních herních prvků- potřeba rozvoje turistiky v lázeňské obci- potřeba rozšíření nabídky v cestovním ruchu v regionu Jeseníky- potřeba posílení image Jeseníků- potřeba propagace obce Bludov

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivnosti regionu Jeseníky a konkrétně lázeňské obce Bludova. Tohoto cíle chce žadatel dosáhnout prostřednictvím investice do infrastruktury v cestovním ruchu. Díky tomu dojde nejenom k vybudování unikátní turistické atraktivity, která je zaměřena na region Jeseníků, ale dojde také ke vzniku synergických efektů rozvoje daného území s velmi podceňovaným potenciálem pro rozvoj turistiky.

Průběh

V rámci projektu bude zahájeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

Nejsou

Realizátor projektu

Název: Jeseníky přes hranici

IČ: 26574

Ulice: Mahenova 11

Město: Jeseník

PSČ: 790 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Tereza Schriberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332