Wellness hotel Energetik

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00841

Celkové způsobilé výdaje: 105 887 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. říjen 2009 až 30. prosinec 2010

Popis projektu

Projekt je zaměřený na rekonstrukci hotelu Energetik, kdy vytvořením nové ubytovací kapacity vyššího standardu na úrovny 4* zacílené na cílovou skupinu rodiče s dětmi a zajištěním nabídky vyhovující potřebám této skupiny dojde k podpoře cestovního ruchu oblasti Rožnovska. V první fázi budování turistické infrastruktury se službami využitelnými jak v letním, tak v zimním období vzniknou nové ubytovací kapacity a wellness centrum. Další navazující fáze žadatele (navazující na realizaci tohoto projektu) je zaměřena na rozšiřování nabídky služeb, zejména úpravou okolí pro široké využití - sportovní, rekreační, zábavné. Vše je směřováno pro cílovou skupinu rodičů s dětmi. Velký význam pro budování této infrastruktury se zaměřením na zmiňovanou cílovou skupinu je zejména poloha hotelu, v krásném prostředí blízkých lesů, v klidném prostředí, avšak v těsné blízkosti centra města a další potřebné infrastruktury, např. dopravní.

Cíle projektu

Hlavními cíli projektu je pozvednutí cestovního ruchu Rožnovska prostřednictvím zajištění vyššího standardu ubytování rekonstrukcí již neprovozovaného hotelu Energetik a zajištění komplexní nabídky služeb turistické infrastruktury cílové skupině rodiče s dětmi.
Vedlejšími cíli projektu jsou:
- zlepšení stavu nezaměstnanosti vznikem nových 25 pracovních míst,
- obnova areálu bývalého hotelu,
- vznik nové ubytovací kapacity,
- úprava neudržovaného okolního prostředí,
- vytvoření nové nabídky - nové služby chybějící v této lokalitě protkané aktivní turistikou a adrenalinovým
vyžitím.
Hotel po své rekonstrukci zabezpečí aktivity a služby, které umožní cílové skupině i jiným návštěvníkům dovolenou v průběhu celého roku. Budou zde vytvořeny aktivity a služby, které doplní místní nabídku a přilákají turisty do zdejší lokality i mimo hlavní sezónu.

Průběh

V rámci projektu bude zahájeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.

Realizátor projektu

Název: Forman Adamec, a.s.

IČ: 25897276

Ulice: B. Martinů 6

Město: Nový Jičín

PSČ: 74101

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Petra Dubná, dubna@epron_eu, tel.: 777166299