Výstaviště Floria Kroměříž

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00733

Celkové způsobilé výdaje: 114 819 248,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 30. červen 2012

Popis projektu

Hlavní cíl projektu je vytvoření moderního, dlouhodobě konkurenceschopného výstaviště ve městě Kroměříži ve Zlínském kraji. Budou zde každoročně pořádány tři nosné a již tradiční celostátní prodejní výstavy Floria a postupně k nim přibudou další výstavy se zemědělskou a chovatelskou tématikou zde je záměr dostat vybrané
výstavy do povědomí a postupně je rozšířit na úroveň mezinárodních výstav. U výstav Floria počítáme s postupným růstem vystavovatelů i návštěvníků, kdy ze stávajících 70 tis.návštěvníků za rok, předpokládáme růst návštěvnosti na 120 tis./rok a to nejpozději do tří let od otevření výstaviště. U vystavovatelů očekáváme růst z
dnešních 500 vystavovatel/rok, na min. 750 - 800 ročně.
Velmi důležitou součástí projektu je vybudování zahradního komplexu, včetně jezera, který celému výstavnímu areálu vytvoří potřebnou atmosféru a bude celoročně přístupný veřejnosti. Vzhledem k blízkosti květné zahrady vytvořené ve stylu a zahrady zámku v Kroměříži, je zahrada navržena ve východním stylu, což by mělo město
Kroměříž ještě více zatraktivnit i pro české a zahraniční návštěvníky. V době konání výstav předpokládáme úzkou spolupráci s městem a květnou zahradou.
Vzhledem k vybudování nového výstaviště s novými výstavními objekty, včetně zázemí pro vystavovatele i návštěvníky jsou výše uvedené odhady reálné a konzervativní. Zachycují v sobě eliminaci největších problémů stávajícího výstaviště.
Samotný projektový záměr spočívá ve vybudování areálu na ploše cca 30 000m2, který bude zaměřený (z hlediska funkce) na výstavnictví, areál bude doplněn zelení a nezbytnými dopravně komunikačními plochami ( komunikace, parking, chodníky a ostatní zpevněné plochy). Z hlediska plošného rozdělení areálu se jedná o cca 50% zpevněných ploch (pochozí a pojízdné), 15% budovy a objekty zastřešující zpevněné plochy, 35% zeleň .

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního výstavního komplexu, který ve Zlínském kraji umožní
pokračování a rozvoj tradičních celostátních prodejních výstav Floria Jaro, Léto a Podzim. Současně se vytvoří podmínky pro pořádání dalších výstav zaměřených především zemědělství a chovatelství, tzn. na koně, dobytek, ovce a zemědělskou techniku.

Průběh

V současnosti probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Mezinárodní spolupráce

Není

Partneři

Nejsou.

Realizátor projektu

Název: TEXTIL INVEST s.r.o.

IČ: 25376977

Ulice: Na poříčí 1041/12

Město: Praha 1

PSČ: 110 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Radek Novotný, novotny@textilinvest_cz, tel.: +420774774680

WWW: http://www.textilinvest.cz