Výstavba Ski areálu SYNOT MALÉ KARLOVICE - PLUSKOVEC

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/06.00470

Celkové způsobilé výdaje: 108 638 957,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 11. květen 2009 až 30. listopad 2010

Popis projektu

Projekt řeší návrh moderního lyžařského areálu s technologickým zařízením a doprovodnou infrastrukturou. Součástí lyžařského areálu jsou lyžařské plochy (hlavní sjezdová trať, funpark, dětská sjezdovka), lyžařské vleky, technologické zařízení na výrobu technického sněhu, osvětlení lyžařského svahu pro provoz večerního lyžování, zázemí pro provoz a služby (restaurace, veřejné WC, provozní sklady, apod.) a inženýrské objekty. Předložený projekt sleduje naplnění cíle a vize žadatele vytvořit vhodné zázemí pro sjezdové lyžování v regionu Horního Vsacka, který má v rámci České republiky relativně vhodné podmínky pro rozvoj infrastruktury zimní turistiky a zimních sportů. Kromě přínosů pro žadatele budou mít výstupy projektu také významný multiplikační efekt pro dotčený region a obec Velké Karlovice v podobě zvýšení počtu návštěvníků dotčené turistické oblasti, tvorba pracovních míst v CR, zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti turistické nabídky, přílivu soukromého kapitálu, apod.

Cíle projektu

Cílem investora je prostřednictvím předkládaného projektu vytvořit v zájmové oblasti, která se vyznačuje relativně vhodnými podmínkami pro rozvoj infrastruktury zimní turistky a sportu, příznivé podmínky a dostatečné zázemí pro sjezdové lyžování, které by bylo charakteristické svou kvalitou a komplexností nabízených služeb. Realizace projektu bude znamenat pro obec Velké Karlovice, která patří k nejnavštěvovanějším turistickým lokalitám ve Zlínském kraji, zvýšení počtu návštěvníků, a to nejenom domácích, ale vzhledem k příhraniční poloze se Slovenskem také zahraničních turistů. Změny, které vyvolá realizace projektu, budou mít významný dopad na dotčený region v podobě vytvoření nových pracovních míst, zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti, zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti turistické nabídky, přílivu soukromého kapitálu a podpoření služeb v regionu v návaznosti na turistický ruch (stravovací služby, obchod, sportovní a kulturní akce, apod.). V neposlední řadě dojde také k podpoře informovanosti a propagace území s vysokým potenciálem návštěvníků.

Průběh

V současné době probíhá příprava smlouvy o poskytnutí dotace. Od 1.4.2009 je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prácí. Fyzická realizace projektu tedy zatím nezačala. Výsledky projektu zatím nejsou žádné.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: SYNOT REAL ESTATE, a.s.

IČ: 26221276

Ulice: Sokolovská 541/198

Město: Praha 8 - Libeň

PSČ: 180 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Vendula Buráňová, real.projekty@synot_cz, tel.: 572 433 857

WWW: http://www.synotrealestate.cz