Výstavba meziobjektu Domova důchodců ve Zlatých Horách

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01116

Celkové způsobilé výdaje: 8 538 204,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2005 až 30. září 2012

Popis projektu

Předmětem projektu je přístavba stávajícího Domova důchodců ve Zlatých Horách. Jedná se o dvoupodlažní objekt o rozměrech cca 12 x 10 metrů. Navrhovaný objekt, kromě toho, že rozšíří prostory stávajícího Domova důchodců umožní propojení těchto budov a zkvalitní tak celý provoz i poskytované sociální služby. Bude vytvořena nová služba: ergoterapie. Realizací projektu vzniknou 4 nová lůžka pro klienty, zkvalitní se stávající poskytované služby, vyřeší se bezbariérový vstup do objektu a vytvoří se 2 nová pracovní místa. V současné době je využívání objektu Domova důchodců v řadě ohledů omezeno, zejména díky faktu, že řada prostor z důvodů kapacity či hygienických prostor nevyhovuje a jejich funkčnost je značně limitována.

Hlavním cílem projektu je pak obecné zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje

sociální infrastruktury.

Po realizaci projektu bude nadále v činnosti pečovatelská služba a domov důchodců, kde bude navíc

poskytována ergoterapie.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální
infrastruktury. Konkrétní, specifické cíle projektu můžeme definovat takto:
- cílem projektu je zvýšení kvality současně poskytovaných služeb formou změny dispozic vnitřního uspořádání
- cílem projektu je realizovat bezbariérové přístupy k objektu
- cílem projektu je vytvoření nové sociální služby ergoterapie
- cílem je zvýšení kapacity služby ubytování o 4 lůžka
- cílem je vytvoření nových pracovních míst - 2 nových pracovních míst (ergoterapeut/ka, uklížeč/ka)

Projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení kvality života ve Zlatých Horách, zvýšení zaměstnanosti.

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Domov důchodců

IČ: 64095771

Ulice: Hornická 579

Město: Zlaté Hory

PSČ: 793 76

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332