Výstavba dětských hřišť v Uničově a místních částech

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00736

Celkové způsobilé výdaje: 7 247 803,74 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Řešený projekt modernizace dětských a víceúčelových hřišť je I.etapou celkové rekonstrukce volnočasových zařízení města Uničova. Realizace projektu města bude probíhat v lokalitách sídlišť vymezených ulicemi
Litovelská-Hrdinů-Plzeňská-Dukelská, Litovelská-Pionýrů-Bratří Čapků a ve dvou místních částech Benkov a Dolní Sukolom. Dvě víceúčelová hřiště budou vybudována na Nerudově ulici a na ul. Hrdinů v Uničově.
Vzhledem ke svému stáří, míře opotřebení a rovněž z důvodu zpřísnění norem pro herní zařízení musela být velká část herních prvků ze stávajících hřišť odstraněna, zbývající vybavení je ponecháno na dožití, či do doby
realizace nových projektů.
Vybudováním hřišť dojde ke zvýšení nabídky především pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže, dojde ke snížení sociopatogenních jevů ve městě, které se potýká s více než 20%tní nezaměstnaností, v
místních částech dojde ke zkvalitnění nabídky aktivit pro mladé rodiny, což může vést k vylidňování těchto malých obcí.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zlepšení kvality života v regionu, atraktivnosti města, posílení ekonomické a sociální stability prostoru, vytvoření podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí. Specifickým cílem projektu je vytvoření moderního volnočasového zařízení v Uničově, které budou využívat jak místní obyvatelé a subjekty, které zde působí.
Realizací projektu hodlá město vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Sprotovní a volnočasové vyžití bude umožněno všem věkovým kategoriím, které naleznou bezpečnější možnost, jak trávit volný čas, komunikovat při aktivním odpočinku.

Realizátor projektu

Název: Město Uničov

IČ: 00299634

Ulice: Masarykovo náměstí 1

Město: Uničov

PSČ: 78391

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Hodulák, phodulak@unicov_cz, tel.: 585088229

WWW: http://www.unicov.cz