Vybudování volnočasového centra Hranická

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00452

Celkové způsobilé výdaje: 3 621 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 12. květen 2008 až 30. červen 2010

Popis projektu

Jedná se o přestavbu nevyužívané budovy školních dílen, která se přebuduje na středisko volného času pro děti z regionu Lipensko. Středisko bude mít 2 samostatná oddělení vybavená pro realizaci volnočasových aktivit. Budova je zasazena do prostoru školoního dvora, který je osázena vzrostlými stromy, v prostoru dvora je hřiště na košíkovou, fotbal, travnaté plochy pro hry dětí. Děti tak mohou volně přecházet z prostor střediska na jednotlivá oddělení.V našem projektu se jedná pouze o stavební práce. Mimo stavební práce a nutné výdaje na propagaci, stavební dozor a zajištění bezpečnosti práce budou zakoupeny 2 počítačové sestavy, které budou využívat děti střediska při volnočasových aktivitách.

Cíle projektu

Přestavba nevyužívané budovy v areálu školy na "Středisko volného času", kde budou žáci školy, města a okolních obcí mít možnost trávit volný čas v odpoledních hodinách po výuce.

Průběh

V daném okamžiku byly převzaty veškeré podklady projektu k podpisu na ROPu Střední Morava.
Přestavba budovy bude zahájena v posledním čtvrtletí roku 2009.

Mezinárodní spolupráce

Není vzhledem k využití objektu v rámci regionu Lipenska.

Partneři

Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého krajeo.s.
Středisko volného času Lipník nad Bečvou, P.O.
Základní škola Lipník nad Bečvou Osecká 315
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipníék nad Bečvou
DSO Mikroregion Lipensko, nám.T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou

Realizátor projektu

Název: Základní škola a MŠ

IČ: 44940351

Ulice: Hranická 511

Město: Lipník nad Bečvou

PSČ: 751 31

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Josef Motyka, motykajo@hran_lipnet_cz, tel.: 581 250823

WWW: http://www.hran.lipnet.cz