Vybudování sportovně-rekreačního penzionu “Na vršku“ v Branné

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/41.02009

Celkové způsobilé výdaje: 21 712 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2013 až 31. prosinec 2015

Popis projektu

Obsahem projektu je výstavba rekreačně-sportovního penzionu v obci Branná. Projekt reaguje na
potřebu vzniku kvalitní infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Jeseníků. Jeho snahou je přilákat klienty, kteří
vyhledávají kvalitní ubytování a s tím spojené doprovodné služby. V dané oblasti prozatím neexistuje dostatečný
počet kvalitních ubytovacích zařízení.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost nabízených služeb v oblasti poskytování ubytování a
doprovodných služeb během celého roku v regionu Jeseníků. Projekt se rovněž snaží o podporu místní
ekonomiky a zvýšení příjmů z cestovního ruchu.Podpořeni budou místní drobní podnikatelé provozující lyžařské
areály, nejrůznější turistické atrakce, provozovatelé restauračních zařízení apod. Bude rovněž zajišten synergický
efekt s dalšími projekty cestovního ruchu, jenž byly podpořeny prostřednictvím ROP Střední Morava.

Realizátor projektu

Název: PSK Brno s.r.o.

IČ: 60724463

Ulice: Kabátníkova 2

Město: Brno

PSČ: 681 10

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Veronika Svobodová, verejne-zakazky@rpa_cz, tel.: 731603841