Vybudování nové Mateřské školy U stadionu v Uničově

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00898

Celkové způsobilé výdaje: 9 226 452,78 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 8. červen 2010 až 1. březen 2011

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nové Mateřské školy U stadionu v Uničově. Při přestavbě budovy Základní školy tak vznikne Mateřská škola s větší kapacitou. V nových prostorách (plocha regenerovaného objektu 598 m2) o třech odděleních pro celkem 69 dětí najde místo na 46 nově příchozích. Bude také pořízeno nové vnitřní vybavení (např. šatní skříňky, nábytek, pracoviště s PC...)

Rozšířenou kapacitu školky využijí děti rodičů z Uničova a a jeho spádových obcí (ORP Uničov): Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Šumvald, Paseka, Lipinka, Dlouhá Loučka, Újezd, Želechovice.Zároveň bude možné snížit počet dětí ve stávajících třídách s výjimkami.

Vybudování nové mateřké školy povede především ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu nejmenších dětí v předškolním věku. Dalším, neméně důležitým výstupem bude vytvoření 4 nových pracovních míst na pozici učitelka a provozní zaměstnanec.

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu nejmenších dětí v předškolním věku ve městě
Uničově vybudováním nových oddělení mateřské školy změnou stavby - přestavbou části komplexu Základní
školy U stadionu. Aktuální kapacita školy je v současné době maximálně využívána (každá třída má maximální počet dětí na jednu třídu, který ukládá vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a 8 ze 13 tříd Mateřské školy má udělenou výjimku pro více žáků) a řada dětí z Uničova a okolí nemůže být do školky kvůli nedostatku míst přijata.
Obec je povinna zabezpečit pro děti v předškolním věku místa v MŠ a má zájem podpořit obecně dostupné
školní vzdělávání v souladu s uničovskou koncepcí školství. Nárůstem kapacity by došlo ke snížení počtu dětí na třídu a zároveň by vznikly určitá rezerva volné kapacity pro další děti. Realizace projektu přispěje také ke zvýšení zaměstnanosti vytvořením čtyř pracovních míst (3 učitelky a 1 provozní zaměstnanec).

Realizátor projektu

Název: Město Uničov

IČ: 00299634

Ulice: Masarykovo náměstí 1

Město: Uničov

PSČ: 78391

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Hodulák, phodulak@unicov_cz, tel.: 585088229

WWW: http://www.unicov.cz