Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00314

Celkové způsobilé výdaje: 13 478 780,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 11. září 2008 až 30. duben 2010

Popis projektu

Projekt řeší vybudování půdní vestavby v objektu základní školy čímž vzniknou nové učebny - počítačová a jazyková, včetně přístupového schodiště. Toto je předpokladem zkvalitnění výuky cizích jazyků, informatiky i dalších předmětů. Učebny budou vybaveny novým IT zařízením a tím zlepšením edukativního procesu ve škole. Bude vytvořen bezbariérový přístup do všech výukových prostor školy - podpora sociální integrace.

Cíle projektu

Zvýšení životní úrovně obyvatel
podpora rozvoje školství
vybudování půdní vestavby
vybavení dvou učeben novým zařízením
lepší uplatnění žáků na trhu práce
zrealizování bezbariérového přístupu do objektu školy

Průběh

Přípravná fáze, realizační fáze, provozní fáze
Výsledkem projekrtu je ibnvestování do rozvoje vzdělávací infrastruktury obce pro zvýšení kvality živata na venkově

Mezinárodní spolupráce

Škola je zapojena v několika mezinárodních projektech, této akce se nedotýkají

Partneři

Základní škola Bochoř, příspěvková organizace
se sídlem Školní 13, 751 08 Bochoř
Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s.
se sídlem Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
DSO Mikroregion Pobečví
se sídlem Na Návsi 10, Prosenice 751 21
Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
se sídlem Školní 49, 751 21 Prosenice
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
se sídlem Na Návsi 70, 751 11 Radslavice
Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s.
se sídlem Nám. Svobody 1963/4, 750 02 Přerov

Realizátor projektu

Název: Obec Radslavice

IČ: 00301884

Ulice: Na Návsi

Město: Radslavice

PSČ: 75111

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Stanislav Jemelík, obec@radslavice_cz, tel.: 581 202 894

WWW: http://www.radslavice.cz