Vybudování naučné stezky ve Velkých Losinách

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/08.00623

Celkové způsobilé výdaje: 1 952 212,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2009 až 30. listopad 2009

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je vybudování naučné stezky v obci Velké Losiny za účelem zatraktivnění pobytu v lokalitě turistům a návštěvníkům místních lázní. Díky netradičnímu zaměření
této naučné stezky se tato nová vybavenost může stát lákadlem, kvůli kterému turisté do Velkých Losin zavítají. V každém případě naučná stezka přispěje k prodloužení délky pobytu turistů v regionu.
Minimálně zastávka vyhlídky na vrchu Chlumek a u Maršíkovského kostela budou lákat k návštěvě a zajistí náplň pro návštěvníky na několik hodin. Zastávka u obchodu v Maršíkově s lavičkami, přístřeškem a dětským hřištěm zase bude vítanou zastávkou na dálkové cyklotrase Šumperk – Kouty nad Desnou.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území v působnosti obce Velké Losiny prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, především aktivní turistiky.

Průběh

Po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace byla započata fyzická realizace projektu a v současnosti je připravováno zadávací řízení na stavbu odpočívadel.

Mezinárodní spolupráce

ne

Partneři

T.J. Sokol Lázně Velké Losiny
Římskokatolická farnost Velké Losiny

Realizátor projektu

Název: Obec Velké Losiny

IČ: 00303551

Ulice: Rudé armády 321

Město: Velké Losiny

PSČ: 78815

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Miroslav Kopřiva, Csc., podatelna@losiny_cz, tel.: 583 248 422

WWW: http://www.losiny.cz