Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00969

Celkové způsobilé výdaje: 23 525 512,42 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2009 až 30. listopad 2012

Popis projektu

Projekt řeší pořízení či zkvalitnění volnočasové infrastruktury v obcích MAS Regionu HANÁ, včetně jejich místních částí (Drahanovice, Střížov, Ludéřov, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Senice na Hané, Odrlice, Lutín, Těšetice, Vojnice, Slatinice, Smržice, Náměšť na Hané, Olšany u Prostějova). Projekt řeší výstavbu nových či rekonstrukci stávajících hřišť (9 dětských, 5 víceúčelových, 1 skatepark a 1 hřiště u ZŠ). Projekt je realizován z
důvodu nedostatečné či zastaralé sportovní a volnočas. infrastruktury. Projekt je zaměřen na cílové skupiny dětí a mládeže v regionu, přístup na hřiště bude umožněn všem (obyvatelé, návštěvníci) a to zdarma. Plochy kolem hřišť budou terénně upraveny, bude zde umístěn mobiliář (lavečky, odpad. koše). Dílčí projekty jsou projekčně připraveny a jsou již vyřízená příslušná povolení.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury.

Strategické cíle projektu:
- Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury v obcích Drahanovice, Senice na Hané, Lutín, Těšetice, Slatinice, Smržice, Náměšť na Hané a Olšan u Prostějova, včetně jejich místních částí.
- Zlepšení sportovního a volnočasového života v obcích Drahanovice, Senice na Hané, Lutín, Těšetice, Slatinice, Smržice, Náměšť na Hané a Olšan u Prostějova.
- Podpora tradiční sounáležitosti obyvatelstva s obcí a aktivní využívání volného času obyvatel.
- Zvýšení atraktivity obce pro bydlení a trávení volného času.
- Zvýšení bezpečnosti obyvatel při sportovních a volnočasových aktivitách.

Těchto strategických cílů lze dosáhnout rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových dětských a multifunkčních hřišť a skate parku v obcích Drahanovice, Senice na Hané, Lutín, Těšetice, Slatinice, Smržice, Náměšť na Hané a Olšan u Prostějova.

Výsledným výstupem projektu budou zrekonstruovaná a nově postavená dětská hřiště, multifunkční hřiště a
scatepark.

Výslednou službou projektu je zvýšení kvality a umožnění trávení volného času obyvatel daných obcí při sportovně relaxačních činnostech.

Realizátor projektu

Název: Region HANÁ, o.s.

IČ: 26656426

Ulice: 75

Město: Těšetice

PSČ: 78346

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Martin Galda, mg@creativedesign_cz, tel.: 724374111