Zveřejnění projektů schválených ve výzvě 01/2007

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na svých webových stránkách zveřejnil seznam projektů schválených Výborem Regionální rady v první výzvě zaměřené na oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.

Odkaz