Zveřejněna osnova studie proveditelnosti

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodický pokyn Osnova studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů a metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy, vč. příloh.

Kompletní text je k dispozici pod odkazem Dokumentace k výzvě č. 03/2008.