Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů

web_2.jpg Příjemci, jejichž projekty financované z Regionálního operačního programu Střední Morava se nacházejí ve fázi udržitelnosti, mají povinnost do konce ledna předložit úřadu Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu.

Tato povinnost vyplývá z Příručky pro příjemce a také z ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace, kterou příjemce podepsal s Regionální radou Střední Morava. Postupy pro předkládání monitorovacích zpráv jsou popsány v metodickém oznámení číslo 25 a v jeho přílohách (odkaz na metodická oznámení ZDE).  

V případě nutnosti bližší informace poskytnou pracovníci oddělení kontroly a plateb v Olomouci a ve Zlíně (kontakty).