Zpráva o realizaci ROP Střední Morava

Monitorovací výbor ROP Střední Morava na konci března mimo jiné projednal i Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Zpráva shrnuje veškeré kroky podniknuté při realizaci programu v době od 15.10.2008 do 10.2.2009. Regionální rada má z nařízení EK povinnost tento druh zprávy pravidelně předkládat na každém zasedání Monitorovacího výboru.

Celý text zprávy je k dispozici:

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava (stav k 10.2.2009)