Známe nejčastější chyby zadavatelů veřejných zakázek ROP Střední Morava

paragraf.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava definoval deset nejčastějších pochybení, které se objevují při realizaci veřejných zakázek realizovaných s finanční podporou Regionálního operačního programu Střední Morava. Seznam nejčastějších pochybení bude průběžně aktualizován. Prozatím obsahuje deset příkladů řešení, kterých je třeba se vyvarovat.

Nejčastější chyby, které Úřad Regionální rady Střední Morava identifikuje v předkládaných postupech je shrnuto do prezentace zveřejněné pod odkazem Publikace ROP. Tato prezentace bude postupně aktualizována o další pochybení tak, aby byl příjemce včas a otevřeně upozorněn na postupy, které jsou v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a také s metodickým pokynem Zadávání veřejných zakázek platným pro ROP Střední Morava.

V souvislosti s aktualizací zákona o veřejných zakázkách, který vstoupí v platnost od 1. dubna 2012, byl ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR připraven na toto téma seminář zvlášť v Olomouci a ve Zlíně financovaný z Operačního programu Technická pomoc. Účas na semináři je zdarma a zájemci se mohou registrovat prostřednictvím následujících odkazů:

Novelizace zákona o veřejných zakázkách ve Zlíně: 25.4.2012

Novelizace zákona o veřejných zakázkách v Olomouci: 12.4.2012