Změny v projektech – vícepráce a záměna technologie

web_2.jpg Metodické oznámení upravuje problematiku víceprací a změn technologie, které nejsou v souladu s článkem 7 odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace považovány za dodatečné nebo zapomenuté položky rozpočtu.

Tímto metodickým oznámením se mění příslušná ustanovení Příruček pro příjemce ke každé výzvě.

Plné znění metodického oznámení je k dispozici ZDE.

 

Tabulka platnosti metodických oznámění

.