Změna ROP schválena Evropskou komisí

DSC09907.jpg Přesun peněz z prioritní osy Doprava do prioritních os Integrovaný rozvoj a obnova regionu a Cestovní ruch schválila Evropská komise na konci roku 2010 a 3. února byl o změně ROP informován Výbor Regionální rady.

„O změně programového dokumentu jsme začali jednat v létě roku 2009, kdy byla Monitorovacímu výboru předložena analýza realizace programu. Období, ve kterém byla změna navržena, bylo charakteristické probíhající hospodářskou krizí a s ní spojenými otázkami, jak přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikání v regionu,“ uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady. Současně analýza ukazovala na oblasti podpory, kde nebyl dostatek předložených projektů, anebo naopak kde byl velký přetlak projektů. Navrhované změny spočívaly v přesunu 430 milionů korun z podoblasti podpory Přestupní terminály a zastávky do Integrovaného rozvoje a obnovy regionu (260 mil. Kč) a do Cestovního ruchu (170 mil. Kč). Proces schvalování změny evropskými institucemi trval jeden rok. Stanovisko potvrzující navrhované změny Komise zaslala 15. prosince 2010.

 

Kromě přesunu financí v rámci prioritních os Evropská komise schválila i rozšíření okruhu žadatelů. Nově mohou o finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava žádat základní a střední školy zřizované církvemi.

 

Veškeré změny budou zapracovány do Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava, který bude v březnu letošního roku předložen Výboru Regionální rady ke schválení.

 

 

Změna ROP Střední Morava schválená Evropskou komisí