Zlínský kraj vyhlásil grantová schémata

Zlínský kraj vyhlásil k 1. březnu 2005 první výzvu pro příjem akcí v grantových schématech v rámci Společného regionálního operačního programu.

Ve Zlínském kraji bylo vyhlášeno 6 grantových schémat v oblasti podpory podnikání, sociální integrace a cestovního ruchu. Žadateli dle typu a podmínek jednotlivých grantových schémat mohou být malí a střední podnikatelé, neziskové organizace, obce a svazky obcí. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 29. dubna 2005 do 12:00 hod.

Podrobné informace k jednotlivým grantovým schématům jsou k dispozici na internetových stránkách Zlínského kraje (zde).