Zlínský kraj podporuje spolupráci podnikatelů s univerzitami

PENIZE_1.jpg Zlínský kraj ve spolupráci s Úřadem Regionální rady připravil jedinečný projekt, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím spolupráce s pěti vysokými školami. Firmy tak nákup vědecko-výzkumných služeb od těchto institucí mohou uhradit právě formou inovačních voucherů. Jedná se o finanční příspěvek až do výše 149 999 korun.

Žádosti o inovační voucher mohou podnikatelé předkládat od 26. října do 6. ledna.

Podmínkou je, aby nakoupená služba od vysoké školy přispěla k vytvoření nového či inovovaného produktu s předpokladem posílení pozice firmy na stávajících trzích či získání nových trhů. „To na jedné straně posílí konkurenceschopnost podnikatelského subjektu, na straně druhé pak umožní univerzitním pracovištím rozvinout vazby na firmy ve Zlínském kraji a tím vytvořit předpoklady pro dlouhodobější spolupráci,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.

Firma žádající o inovační voucher se musí nejprve na spolupráci dohodnout s konkrétním univerzitním pracovištěm některé z následujících vysokých škol: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Mendelova univerzita v Brně a Evropský polytechnický institut. Každá z těchto škol určila kontaktního pracovníka, který zájemc ům poskytne podrobnější informace. Jejich seznam je k dispozici na www.objevtesmer.cz.
Následně firma vyplní žádost o inovační voucher a společně se zpracovanou nabídkou vysokoškolského pracoviště ji předloží na pracovišti Úřadu regionální rady ve Zlíně v 22. budově Baťova areálu. Po úspěšné realizaci služby ze strany vysoké školy a úhradě ceny bude její část ve výši max. 75 % proplacena. Firmy mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 000 až 149 999 korun, který využijí k nákupu služeb v hodnotě 80 000 do 199 999 korun.


Na inovační vouchery pro podnikatele ve Zlínském kraji jsou vyčleněny prostředky ve výši 3,9 milionu korun, větší část je financována z Regionálního operačního programu Střední Morava. Podobné programy spolupráce firem a vysokých škol existují rovněž v Jihomoravském či Moravskoslezském kraji.


Více informací na internetových stránkách projektu www.objevtesmer.cz nebo ZDE.