Zástupci Komise navštívili KUC

web_7.jpg Stavbu kulturního a uměleckého centra ve Zlíně za více než 450 milionů si přijeli prohlédnout zástupci Evropské komise v Bruselu Jack Engwegen (ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku EK) a Tomáš Kuchtík (člen české jednotky při EK).

„Do Zlína jsme přijeli na jednání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava. Jezdíme na každé jednání tak, abychom mohli monitorovat čerpání evropských finančních prostředků v regionu. Při té příležitosti chceme vždycky navštívit i realizaci konkrétních projektů,“ řekl Jack Engwegen. Setkání na půdě Univerzitního centra se zúčastnila i primátorka statutárního města Zlín, Irena Ondrová. „Uvědomujeme si, že se jedná o ambiciózní projekt. Nicméně Zlín takové centrum potřebuje. Široko daleko není zázemí pro pořádání koncertů, vzdělávacích akcí, výstav, apod. Dokonce zasedání ministrů práce a sociálních věcí pořádaném při příležitosti českého předsednictví jsme museli přesunout do nedalekých Luhačovic,“ dodala primátorka. Zástupci Evropské komise se zajímali především o zajištění využití rozsáhlého a finančně náročného projektu. „Uvažujeme o založení městské organizace, která bude mít na starosti provoz kulturního a uměleckého centra,“ doplnila Ondrová. Podle Jacka Engwegena je právě zajištění tzv. udržitelnosti projektů největším problémem, se kterým se Komise setkává při kontrole. „Například ve Slovinsku byly z evropských peněz spolufinancovány projekty, které v době jejich provozu nepřinesly očekávané výsledky, či udržitelná pracovní místa a to je pro Komisi problém,“ uvedl Engwegen. V takovém případě může Komise po příjemci žádat i navrácení dotace.

Podle primátorky města Zlína je taková varianta pro město nepřípustná. „Máme informace o tom, že jak Úřad Regionální rady, tak i Komise budou projekt velice pečlivě sledovat, čili už dnes víme, že si nemůžeme dovolit žádné odklonění od projektu,“ ujistila zástupce Evropské komise primátorka Ondrová.

 

Z Regionálního operačního programu Střední Morava projekt kulturního a uměleckého centra ve Zlíně získal dotaci 393 mil. Kč, což představuje 85% celkové investice.