Zásady předkládání žádostí o platbu v roce 2015

pd.jpg Výbor Regionální rady na svém jednání dne 30. 9. 2014 přijal opatření s cílem zefektivnit administrace žádostí o platbu na konci programového období. Opatření spočívají ve schválení základních principů pro předkládání žádostí o platbu u projektů předložených v rámci výzev č. 31/2012 - 50/2014 včetně , u nichž je nastaveno maximální datum pro ukončení fyzické realizace projektů 30. 6. 2015 a u nichž je uplatněno opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu.

Dokument Zásady předkládání žádostí o platbu v roce 2015 naleznete na tomto odkaze:  http://www.rr-strednimorava.cz/file/4976/