Zákon o veřejných zakázkách v novém

paragraf.jpg S novým rokem vzešla v platnost i aktualizovaná podoba zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Příjemci dotace z Regionálního operačního programu musejí tyto změny při realizaci svých projektů automaticky akceptovat.

Jedná se o následující úpravy:

- změna ustanovení § 53 odst. 1 – změna základních kvalifikačních předpokladů,

- změna ustanovení § 59 odst. 4 – změna posouzení kvalifikace,

- změna ustanovení § 68 odst. 2 – změna obsahu nabídky,

- změna ustanovení § 71 odst. 8 písm. b) a odst. 9 – změna při otevírání obálek,

- změna ustanovení § 81  – změna při odeslání oznámení o výběru nejvyhodnější nabídky,

- změna ustanovení § 83 – změna při oznámení o výsledku zadávacího řízení,

- změna části páté – ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele,

- změna ustanovení § 144 – vznik rejstříku osob ze zákazem plnění veřejných zakázek,

- změna správních deliktů.