Základní a umělecké školy mohou malovat s ROP Střední Morava

z__.jpg Výtvarnou soutěž s názvem Můj projekt v letošním roce připravil pro základní a umělecké školy v Olomouckém a Zlínském kraji Regionální operační program Střední Morava. Oceněny budou nejen školy, ale i autoři zaslaných kreseb. Tématem jsou projekty realizované školou nebo ty, které se nacházejí v její bezprostřední blízkosti. Nápovědou pro výběr projektů může být i mapa na www.mujprojekt.eu .

„V letošním roce jsme chtěli trochu jinak navázat na loni úspěšné hlasování veřejnosti o nejzajímavější projekt financovaný z ROP Střední Morava a rozhodli jsme se více zapojit žáky základních a uměleckých škol prostřednictvím výtvarných aktivit,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Podle něj je soutěž dobrou příležitostí i pro vyučující, kteří mohou prostřednictvím této aktivity žákům zajímavým způsobem doplnit vyučování o Evropské unii. „Řada základních škol v regionu čerpá dotaci, takže vyučující nemusejí jít pro inspiraci daleko. Všechny projekty navíc lze najít i na elektronické mapě, která je k dispozici na www.mujprojekt.eu,“ pokračoval Matulík. Zaslané kresby žáků mohou být dál využity například k propagačním účelům ROP Střední Morava. „Předpokládáme, že vybrané kresby po dohodě s jejich autory využijeme při tvorbě reprezentativního kalendáře na rok 2013, který bude jakýmsi zrcadlem výsledků práce v regionu,“ dodal Matulík. Kresby mohou základní a umělecké školy posílat na Úřad Regionální rady do poloviny července. Pravidla a podmínky soutěže jsou k dispozici na webové adrese www.mujprojekt.eu.

 

Základní či umělecká škola, která pošle do soutěže nejlepší kresbu, dostane balíček výtvarných potřeb v hodnotě deset tisíc korun, které mohou být dál využity ve výuce. Oceněn bude i autor vítězné kresby. Zaslané kresby bude hodnotit tříčlenná odborná porota, ve které budou zastoupeni specialisté s mnohaletými zkušenostmi z oboru výtvarnictví. O výsledku bude rozhodnuto v první polovině září tohoto roku.

 

Na rozvoj regionálního školství ROP Střední Morava přispěl částkou 608 milionů korun. Do čtyřiceti základních škol Olomouckého a Zlínského kraje šlo přibližně 250 milionů korun. Dotace školy v regionu využily zejména na stavební úpravy a na podporu jazykového a počítačového vzdělání. Mezi základní školy, kterým ROP Střední Morava pomohl zatraktivnit výuku, patří například základní škola v Novém Malíně (16 mil. Kč), Sobotíně (10 mil. Kč), Zdislavicích (11 mil. Kč) nebo v Uherském Brodě (8 mil. Kč).

 

Podle aktuálního kurzu koruny vůči euru má do konce programovacího období ROP Střední Morava k dispozici 17,5 miliard korun. Z toho již byly schváleny projekty za 14,5 miliard. Z celkového počtu schválených 732 projektů jich je 514 již hotových a slouží svým uživatelům.