Zájem o projekty na venkově předčil očekávání

Přetlak projektů odevzdaných v podoblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura na venkově zaznamenal Úřad Regionální rady po ukončení příjmu žádostí v rámci třetí výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na úřadě bylo odevzdáno 145 projektů za bezmála dvě miliardy korun. V celkovém souhrnu poptávka na venkově přibližně osmkrát převýšila finanční alokaci stanovenou výzvou, jejíž předpokládaná výše byla stanovena na 250 milionů korun.

Úřad dále přijímal projekty v oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby (30 projektů) a v podoblasti podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky (17 projektů).

Ve třetí výzvě měli pro předkládání projektů prostor i podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje. Ti v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání předložili třináct projektů.

Do konce května bude probíhat kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektů, na kterou naváže věcné hodnocení, resp. bodování.