Zájem o evropské peníze neopadává

web_projekty01.jpg Osmnáctá výzva byla příležitostí zejména pro venkov. Své projekty mohly předkládat obce na veřejná prostranství, volnočasové aktivity, projekty na zlepšení sociálních služeb, zdravotnictví a vzdělávání na venkově.   

„Po uzávěrce pro předkládání žádostí se na Úřadu Regionální rady sešlo 311 žádostí o dotaci ve výši 3,2 miliardy korun,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Největší zájem byl o projekty z oblasti sociální infrastruktury na venkově. „V systému máme zaregistrováno 179 žádostí za 1,7 miliardy. Je to více než sedminásobně víc, než je stanoveno ve výzvě,“ doplnila vedoucí odboru řízení projektů Hana Mikulová.

 

Velký zájem byl také o revitalizaci veřejných prostranství na venkově. Zde bylo předloženo 92 projektů za 705 milionů korun. Při porovnání údajů stanovených výzvou a předloženými žádostmi je zřejmé, že právě v této oblasti je osminásobný převis poptávky.

 

V oblasti podpory rozvoje silnic II. a III. třídy bylo předloženo sedm projektů za 177 milionů, na rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky bylo předloženo 20 projektů za 333 milionů. V rámci integrovaného plánu rozvoje území Olomouc, zaměřeného na cestovní ruch, předložili podnikatelé 13 projektů za 235 milionů.

 

V současné době již bylo celkem schváleno 518 projektů z ROP Střední Morava ve výši 9,77 mld. Kč. Z toho je 253 projektů ukončeno za 3,1 miliardy. Do konce března bylo příjemcům dotace z ROP Střední Morava proplaceno již 4,7 miliard korun. Při porovnání údajů z celonárodního systému sledování proplacených peněz jednotlivými operačními programy je ROP Střední Morava stabilně na druhém místě, hned za operačním programem Doprava.