Žadatelé pozor: došlo ke změně ve výzvě 27/2011 v podoblasti podpory 1.2.3

web_projekty01.jpg Prostřednictvím korespondenčního hlasování Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava rozhodnul o změně výzvy č. 27/2011 vyhlášené pro podoblast podpory 1.2.3. Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje.

V této souvislosti byl v textaci výzvy k předkládání projektových žádostí vypuštěn první odstavec na straně 5, který je uveden v kapitole 5 „Podmínky pro zpracování, předložení projektové žádosti, dopracování projektu a následnou realizaci projektu.“ Text odstraněného odstavce je následující:

 „Poskytnutí veřejné podpory dle Varianty A1) bude Řídícím orgánem ROP Střední Morava notifikováno. Teprve po kladném vyjádření ze strany EK bude možné veřejnou podporu v režimu nařízení č. 1370/2007 poskytnout. V případě záporného stanoviska ze strany EK bude možné poskytnout veřejnou podporu pouze v režimu Varianty A2).“