Z ROP Střední Morava zbývá proplatit poslední miliardu korun

2_euro.jpg Olomouc, 7.12.2015 – Jen jednu miliardu korun zbývá proplatit z Regionálního operačního programu Střední Morava, který v programovém období 2007-2013 zodpovídal za uplatnění evropských dotací v Olomouckém a Zlínském kraji. Z celkové částky 18,3 miliardy korun už bylo na účty příjemců dotací odesláno 17,2 miliardy.

Na konci letošního roku definitivně končí Regionální operační program Střední Morava. Z celkové finanční alokace programu už příjemci obdrželi 17,2 miliardy korun, zbývající 1,1 miliardy korun jim bude převedena v následujících měsících. Uzavírání „starého období“ tak bude aktuálním tématem ještě do jara 2016.

Dotační prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj podpořily v Olomouckém a Zlínském kraji realizaci celkem 1 213 projektů z oblasti dopravy, integrovaného rozvoje a obnovy regionu a cestovního ruchu.  K dotacím ve výši 18,3 miliardy korun přidali příjemci 11 miliard korun z vlastních zdrojů a celkově se tak v regionu investovalo 29,3 miliardy korun.  

Největší podíl z celkového finančního rámce ROP Střední Morava směřoval do rozvoje měst a obcí. Dotace ve výši 7,6 miliardy korun podpořily 633 projektů. Ty byly zaměřeny především na fyzické revitalizace území, zkvalitnění vzdělávacího procesu nebo také na zvýšení kvality sociální péče.  V oblasti dopravy získalo podporu 280 projektů s celkovou dotací 7,4 miliardy korun.  Díky tomu došlo k výraznému posunu v rozvoji dopravní infrastruktury a ke zvýšení kvality a bezpečnosti dopravy.  Na podporu projektů v oblasti cestovního ruchu bylo uvolněno 3,3 miliardy korun. Realizováno bylo 300 projektů s cílem zvýšit konkurenceschopnost služeb v cestovním ruchu a podpořit rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity.

Podrobné informace o čerpání a projektech podpořených z ROP Střední Morava jsou obsaženy v elektronické publikaci Konferenční magazín ROP „18,3 miliardy pro Olomoucký a Zlínský kraj“ zveřejněné na http://www.rr-strednimorava.cz/verejnost-a-media/publikace.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz