Z Regionálního operačního programu Střední Morava již bylo vyplaceno 12 miliard korun

euro_coins.jpg Olomouc, 13.3.2014 – Téměř dvě třetiny z celkové finanční alokace Regionálního operačního programu Střední Morava  již byly proplaceny příjemcům evropských dotací na území Olomouckého a Zlínského kraje.  Na účty obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací již bylo posláno více než 12 miliard korun. Zbývající třetina, cca 6,5 miliardy korun, musí být proplacena do konce roku 2015.

V programovém období 2007-2013 měl Regionální operační program Střední Morava k dispozici 18,5 miliardy korun. V současné době je již pokryto schválenými projekty 100% celkové alokace a jsou vytvořeny dostatečné finanční rezervy na krytí rizik, např. kurzových rozdílů. Do dnešního dne bylo na Úřad Regionální rady Střední Morava předloženo téměř 2 300 projektů za 32,6 miliardy korun, ze kterých bylo při získání dotace úspěšných 1 185 projektů za 18,3 miliardy korun. Celkově již bylo ukončeno 661 projektů za 10,7 miliardy korun, dalších 500 projektů je ve fázi realizace.

Největší objem peněžních prostředků putuje do oblasti rozvoje měst a venkova, např. na opravy náměstí a veřejných prostranství nebo na podporu rozvoje občanských služeb. V této prioritní ose již byly schváleny projekty za 7,1 miliardy korun. Z této částky činí dotace pro veřejný sektor ve městech 3,3 miliardy korun a 2,7 miliardy korun pro veřejný sektor na venkově. 800 milionů je určeno na rozvoj regionálních center (Olomouc a Zlín) a 300 milionů na podporu podnikání.

Významné jsou také dotace do dopravní infrastruktury a veřejné dopravy, tedy peníze na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, přestupní terminály a zastávky a také na obnovu vozidel veřejné dopravy. V této oblasti podpory bylo mezi veřejné a podnikatelské projekty rozděleno 6,7 miliardy korun, přičemž většina této částky putovala do veřejného sektoru – 6, 5 miliardy na 236 projektů.

V oblasti cestovního ruchu získalo dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava celkem 310 projektů za více než 3,5 miliardy korun. Z této částky bylo podpořeno 196 podnikatelských projektů v hodnotě 2,3 miliardy korun a 114 veřejných projektů za 1,2 miliardy korun. Příjemci dotací mohou tyto prostředky využít např. na modernizaci a výstavbu ubytovacích zařízení, na rozvoj a obnovu sportovních areálů nebo na úpravy kulturních a technických památek.

Čerpání evropských dotací se na území Olomouckého a Zlínského kraje daří. Regionální operační program Střední Morava tak patří mezi operační programy, které využijí celý finanční plán stanovený pro programové období 2007-2013.

  

Kontakt:

Bc. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz