Webové stránky konverze budov 14|15 ve Zlíně byly spuštěny

zl__n.jpg Webové stránky www.14-15.cz  byly spuštěny. Jejich obsahem jsou infomace, které popisují projekt konverze budov 14 a 15 do podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, kulturního komplexu, v němž najdou své nové sídlo tři Zlínským krajem zřizované instituce. Jsou jimi Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše.

Nejhodnotnějšími informacemi jsou pro návštěvníka stránek harmonogram projektu a vizualizace finální podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Stránky ovšem postihují celý vývoj projektu od prvotních úvah přes veškeré potřebné kroky a zdolávání celé řady překážek. Autoři dokonce uživatelům nabízí stručné exkurze do historie – do let budování Baťova Studijního ústavu či Školy umění. Nechybí pochopitelně ani informace o vzniku budov na konci 40. let. Webové stránky www.14-15.cz svým návštěvníkům rovněž zobrazí, a to prostřednictvím fotogalerie, aktuální dění na stavbě. Cenný je také popis jedinečné architektonické soutěže.
„Stránky, které jsme spustili, popisují proces konverze – tedy proměny dvou zchátralých budov do podoby moderního kulturního centra. Stránky www.14-15.cz budou existovat do konce procesu konverze, tedy do podzimu 2013. Poté je nahradí oficiální prezentace 14|15 BAŤOVA INSTITUTU,“ uvedl statutární náměstek hejtmana a předseda řídícího výboru projektu Libor Lukáš.
Spuštění stránek se uskutečňuje souběžně se zahájením prezentace 14|15 BAŤOVA INSTITUTU v rámci výstavy Proměny továrny – lidé a čas, která ve zlínském kulturním institutu Alternativa probíhá od 2. 11. 2011 do 30. 11. 2011. Návštěvníci výstavy mohou obdivovat 3D model finální podoby budov i nahlédnout do budoucích interiérů a expozic prostřednictvím audiovizuální prezentace. Výstavu Proměny továrny – lidé a čas tvoří historické fotografie baťovského areálu v kontrastu s fotografiemi areálu v dnešní podobě. Tato zajímavá výstava vznikla díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Zlín, Moravského zemského archivu – pracoviště Zlín a pana Michala Girgla.
Model, prezentace vizualizace i informační panely jsou již od 3. 10. 2011 součástí Expozice Zlínského kraje, která se nachází ve 2. etáži Baťova mrakodrapu. Zatímco panely jsou zde stále, model a AV prezentace se do Expozice vrátí bezprostředně po ukončení výstavy Proměny továrny – lidé a čas, tedy na začátku prosince. Budou zde pro veřejnost k vidění po celou dobu trvání konverze, tj. do podzimu 2013.
Konverze budov 14 a 15 do podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU je v současnosti nejvýznamnějším revitalizačním projektem bývalého továrního areálu. Nákladem 900 milionů korun přetvoří Zlínský kraj chátrající budovy z konce 40. let do supermoderního kulturního a vzdělávacího centra. Část prostředků, 500 milionů, čerpá Zlínský kraj formou dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz