Výzva pro krajská města vyhlášena

V pořadí sedmá výzva z ROP Střední Morava je zaměřena na přípravu a předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Systém IPRM je novým mechanismem, jak investovat peníze v regionálních centrech. V regionu soudržnosti Střední Morava se integrované plány rozvoje týkají krajských měst Olomouc a Zlín.

Krajská města mohou při předkládání IPRM uplatnit zónový (městské zóny, brownfields, veřejná prostranství, rozvoj vzdělávání, školství, zdravotnictví, kvality života, apod.) nebo tematický (např. veřejná doprava, zeleň, volnočasové aktivity, problematika parkování, dopravní zklidnění) přístup. Minimální velikost jednoho integrovaného plánu je 10 milionů eur.

Koordinátory aktivit začleněných do IPRM jsou statutární město Olomouc a Zlín.

Města Olomouc a Zlín mohou IPRM předkládat do 30. září 2008.