Výzva na projekty v cestovním ruchu vyhlášena

2_euro.jpg Projekty do výše 130 milionů korum mohou předkládat kraje, obce, organizace zřizované kraji či obcemi, neziskové organizace nebo zájmová sdružení právnických osob.

Úřad Regionální rady vyhlásil v pořadí již sedmnáctou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava. Jedná se o oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby, která je zaměžena na projekty cestovního ruchu.

Své projekty mohou předkládat výše uvedené subjekty působící na území mimo integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko, Jesenicko, Luhačovicko, Olomouc, Rožnovsko a Šumpersko. Podporovány budou zejména projekty zaměřené na kulturní a poznávací formy v cestovním ruchu, sportovní areály s využitím pro turismus či vybudování naučných stezek a navigačních tabulí.

Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu v této oblasti je stanovena na 22. ledna 2010.

 

Kompletní výzva, vč. dokumentace, je k dispozici ZDE.