Výzva k předkládání projektů pro CR na nadregionální úrovni

Dne 3.5.2004 byla vyhlášena první výzva souladu se Společným regionálním operačním programem. Výzva je zaměřena na projekty týkající se nadregionálních služeb cestovního ruchu a nadregionální infrastruktury cestovního ruchu v rámci Společného regionálního operačního programu, priority 4 - Rozvoj cestovního ruchu.

Více informací naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001002033