Výzva k podání nabídky - automobil

Úřad Regionální rady vyhlašuje výzvu na nákup služebního motorového vozidla pro Úřad Regionální rady, Územní pracoviště Olomouc.

Dokument ke stažení