Výzva k podání nabídky na zpracování návrhu systémového řešení IT v rámci ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava oznamuje úmysl zadat zakázku na zpracování návrhu systémového řešení provozu IT v Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Dokument ke stažení

Podrobnější informace o předmětu zakázky, čase a místu předložení nabídek a přesné znění výzvy: