Vyšlo třetí číslo Magazínu ROP

V pořadí již třetí číslo dvouměsíčníku  Magazín ROP je v těchto dnech distrubuován do schránek měst, obcí, podnikatelů a ostatních zájemců z Olomouckého a Zlínského kraje.

Hlavním tématem posledního čísla je rámcový výčet nejčastejších chyb, kterých se předkladatelé projektů dopouštěli při kompletaci zádostí o podporu z ROP Střední Morava. Dále je zde mimo jiné zmíněn i vliv posilující koruny na peníze alokované v rámci ROPu.

Magazín ROP je v tištěné formě k dispozici zdarma všem, kteří uvedou svou kontaktní adresu na registračním formuláři. Elektronické verze všech dosavadních čísel jsou uloženy na stránkách Regionální rady pod odkazem Ke stažení /Magazín ROP.

Magazín ROP - Olomoucká mutace.

Magazín ROP - Zlínská mutace.