Vyšlo první číslo Magazínu ROP

První číslo Magazínu ROP v těchto dnech vydala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Cílem osmistránkového bulletinu je poskytnout dostatečný prostor pro odborné a úplné informace o možnostech a realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na území regionu, resp. v Olomouckém a Zlínském kraji.

Magazín ROP je připraven ve dvou mutacích - zvlášť pro Olomoucký a Zlínský kraj. Distribuován je potenciálním žadatelům o podporu z ROP Střední Morava (kraje, obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, podnikatelé) a také mezi odbornou a laickou veřejnost. Distribude probíhá jak elektronicky, tak i v tištěné podobě. V případě zájmu o elektronickou či tištěnou formu Magazínu ROP je třeba vyplnit registrační kupon, který je k dispozici pod odkazem Ke stažení / Magazín ROP nebo ZDE.

Dokumenty ke stažení