Výše vyplacených dotací z ROP Střední Morava přesáhla 14 miliard

2_euro.jpg Olomouc, 17.12.2014 – Hranice 14 miliard vyplacených z ROP Střední Morava padla v polovině prosince. K datu 15.12.2014 bylo na účty příjemců odesláno již 14.140.241.495 Kč při celkovém počtu 2 185 žádostí o platbu. Vyplacené dotace podpořily 960 projektů obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací v Olomouckém a Zlínském kraji.

„V letošním roce bylo na účty příjemců uhrazeno celkem 2,3 miliardy korun. To je oproti minulým letům znatelný nárůst, jen ve druhém pololetí jsme ve srovnání s rokem 2013 zaznamenali trojnásobný počet administrovaných žádostí o platbu“, uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava.  I v příštím roce čeká na úřad a samotné příjemce spousta práce. Musí být dokončeno cca 450 projektů a proplaceny zbývající 4 miliardy z celkové finanční alokace programu. Ta pro období 2007-2013 činila 18,3 miliardy korun.

Největší objem peněžních prostředků z ROP Střední Morava směřuje do oblasti rozvoje měst a venkova, např. na rekonstrukce veřejných prostranství nebo na podporu rozvoje veřejných služeb. V této prioritní ose již byly schváleny projekty za 7,5 miliardy korun. Významné jsou také dotace do dopravní infrastruktury a veřejné dopravy, tedy na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, přestupní terminály a zastávky a také na obnovu vozidel veřejné dopravy. V této oblasti podpory bylo mezi veřejné a podnikatelské projekty prozatím rozděleno 7,1 miliardy korun. Ve sféře, která je zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu, získaly evropské peníze projekty v objemu 3,5 miliardy korun. 

Přestože čerpání evropských dotací ovlivňuje několik faktorů, např. změny kurzu koruny vůči euru, úspory z veřejných zakázek a další rizika, ROP Střední Morava směřuje k vyčerpání celkového finančního rámce programu. Stále tak patří mezi 3 programy s nejnižším rizikem. Za sedm let činnosti podpořil ROP Střední Morava prostřednictvím evropských peněž více než 1 200 projektů. Dotace z tohoto regionálního programu rovněž přispěly ke vzniku téměř 1 500 pracovních míst, jako důsledek realizovaných investic.

  

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz