Vyplňování tabulek Metodický pokyn - osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodické oznámení vztahující se k vyplňování tabulek Metodického pokynu - osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.

Dokument ke stažení