Vyplácení dotací na přelomu roku

euro_u_novin.jpg První dotace z ROP Střední Morava v roce 2010 mohou být propláceny až na konci ledna, Regionální rada musí provést vypořádání financí ve vztahu ke státnímu rozpočtu.

Do 10. prosince musí Regionální rada ministerstvu pro místní rozvoj provést vyúčtování dotace přidělené na rok 2009. Po vyúčtování může být radě vydáno rozhodnutí, na základě kterého ministerstvo zašle na účet dotaci k financování projektů v roce 2010. Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou být další peníze na účet rady zaslány do 22. ledna 2010. Výsledkem procesu vyúčtování se státním rozpočtem je stav, kdy Regionální rada nebude ve zmíněném období, tj. od 17.12.2009 do 22.1.2010, vyplácet finanční prostředky na účty příjemců.

Projekty jsou nejprve předfinancovány ze státního rozpočtu ze zálohy, kterou ČR poskytla Evropská unie. Teprve následně je prováděno vyúčtování vůči unii (certifikace). Po schválení tzv. certifikovaných výdajů EU je teprve dokončen proces čerpání z evropského rozpočtu.

Ve vztahu k tomuto sdělení Úřad Regionální rady v nejbližších dnech vydá metodické oznámení, kterým upraví lhůty pro administraci žádostí o platbu na přelomu prosince a ledna následujícího roku.