Vyjádření ROP Střední Morava k tiskové informaci ÚOOZ SKPV

Olomouc, 16.4.2015 – Podle aktuálních informací, které Úřad Regionální rady získal, byli pracovníci úřadu obviněni ze spáchání trestných činů s různou mírou podílu a závažnosti. Bezprostředně po zásahu ÚOOZ úřad přijal opatření v souladu se svou protikorupční strategií, která je založena na principu nulové tolerance vůči korupčnímu nebo podvodnému jednání. Pracovníci, kterých se zákrok týkal a kteří byli obviněni, byli zbaveni svých jednacích a rozhodovacích pravomocí. Další pracovněprávní kroky budou následovat na základě obeznámení se s mírou jejich provinění proti pravidlům programu. Z informací, které jsou nyní úřadu dostupné, se celý případ týká osobního selhání jednotlivců v podobě  porušení pravidel administrace programu a nikoliv nastavení systému administrace programu. Bližší informace zatím nemá úřad k dispozici.