Vyhlášení třetí výzvy z ROP Střední Morava

Další kolo výzev schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava při korespondenčním hlasování dne 27. února 2008.

Pro třetí kolo jsou vyhlášeny tyto výzvy:
1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály, zastávky
2.3.2 Sociální infrastruktura
2.4 Podpora podnikání
3.2 Veřejná infrastruktura a služby
3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

Uzávěrka příjmu žádostí je 5. května 2008 s výjimkou podoblastí podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2, kde je uzávěrka stanovená na 14. dubna 2008.

Dokumenty ke stažení